Daag echt élke leerling uit met Campus Nederlands

Campus Nederlands biedt drie verschillende formules aan: werkboek en bronnenboek, leerwerkboek plus en leerwerkboek basis.

Differentiatie in de reeks

Keuzeopdrachten
Differentiatie wordt in Campus Nederlands gezien als rekening houden met en ruimte geven aan verschillen. Leerlingen kunnen vaak keuzes maken, zowel op voorkeur als op niveau.

Plusopdrachten 
De plusopdrachten vormen een eenvoudig en transparant hulpmiddel om te differentiëren. Deze verdiepings- en uitbreidingsopdrachten bevinden zich op een hoger abstractie- en uitdagingsniveau. Opgave en context staan verder af van de leefwereld van de leerlingen, lees- en luisterteksten zijn op een talig hoger niveau qua woordenschat, zinsbouw, opbouw …

Vademecum
De heldere leerstofoverzichten, extra voorbeelden en stappenplannen kunnen ondersteunend werken en kunnen ook dienen als verdiepende achtergrond voor sterke leerders.

Hulpkaarten
Op de hulpkaarten staan duidelijke en concrete stappenplannen voor eenvoudige binnenklasdifferentiatie.

Differentiatie in het leerwerkboek

Andere hulpmiddelen
Leerlingen krijgen tips om diverse hulpmiddelen in te zetten bij doelgerichte communicatieve opdrachten: (online)woordenboeken, spellingcorrector, tussentijdse feedback, stappenplannen, spreek- en schrijfkaders …

Evaluatie
Met de zelftoets Test jezelf! en Test jezelf! plus controleer je of leerlingen het beoogde niveau halen: zijn de voorkennis én de ontdekte nieuwe leerstof in voldoende mate gekend? Taalsterke leerlingen maken de zelfevaluatie op een hoger niveau.

Ik oefen extra!
Leerlingen kunnen in deze rubriek extra remediëringsopdrachten maken op onderwerpen waar ze nog problemen mee hebben.

De handleiding bevat tal van tips en concrete voorbeelden om gedifferentieerd aan de slag te gaan, zowel op het gebied van werkvormen, groeperingsvormen, tempo, niveau ... Het is niet noodzakelijk dat een leerling elke oefening maakt. De methode reikt gevarieerde technieken aan om rekening te houden met verschillende niveaus in de klas. De differentiatietips en de didactische wenken bieden taalsteun en laten je les beter aansluiten op het profiel van de klasgroep.

Differentiatie in de handleiding

Op Pelckmans Portaal vind je …

  • evaluatiematerialen op verschillende niveaus:
    alle (herhalings)toetsen met lesdoelen en koppeling naar het portfolio, doelgerichte en communicatieve opdrachten en modellen voor evaluatie.
  • extra oefenmateriaal op verschillende niveaus.
  • alternatieve werkvormen die geschikt zijn voor binnenklasdifferentiatie.
  • ondersteunende spreek- en schrijfkaders.
  • transcriptie van audio- en videofragmenten.

Differentiatie op Pelckmans Portaal voor de leerkracht

Digitale oefeningen
De leerlingen kunnen online remediëren, herhalen, uitbreiden en verdiepen.
Via het leerlingvolgsysteem kun je de ontwikkeling en voortgang van leerlingen gemakkelijk opvolgen.

Digiboek
Leerlingen kunnen hier alle video- en audiomaterialen aanklikken en op eigen tempo meermaals beluisteren.

Hulp bij twijfel
De instructievideo’s leiden de leerlingen met een stappenplan naar het juiste antwoord.

Differentiatie op Pelckmans Portaal voor de leerling

Over Pelckmans

Pelckmans uitgevers maakt educatieve, algemene en professioneel-wetenschappelijke uitgaven en verzorgt opleidingen. Door vernieuwing, expertise en passie voor ons vak te delen, bouwen we aan de uitgeverij van de toekomst.

Neem contact met ons op

Vul onderstaande formulier in voor meer informatie of bezoek onze website.
Vul je naam in
Vul een correct e-mailadres in
Vul een opmerking in
Bedankt, je bericht is verzonden.
Er ging iets mis met het verzenden van het formulier. Probeer het opnieuw.

Deel dit magazine

Stuur deze pagina eenvoudig door of plaats als bericht op social media.

Zoeken in publicaties

Vul een zoekterm in om op te zoeken
Vul minimaal 3 karakters in.