Campus Nederlands
Nederlands • eerste graad • A-stroom
Realiseert de nieuwe eindtermen en leerplannen
Ingebouwde binnenklasdifferentiatie
Authentieke contexten en doelgerichte,
communicatieve opdrachten